Saksdokumenter til årsmøte

Her er saksliste og vedlegg til årsmøtet 17.mars klokka 19.00 på Trønderhallen. I dokumentet ligger årsberetning 2020, styrets forslag på budsjett 2021, og øvrige forslag. Styrets forslag på medlemskontingent 2022 er 150 kroner.