Ekne

Klubben har ansvar for klatrefeltet på Ekne som ble boltet på begynnelsen av 2000-tallet, med særlig stor aktivitet fra 2006-2008. Det er boltet flere nye ruter siden dette, senest i 2018. Arbeidet med ny fører er påbegynt i 2020.

Klatrefeltet på Ekne ligger i Purkvika, vel 30 minutter fra Levanger og en tjue minutters marsj. Hula, mellomveggen og øverveggen byr på godt over 100 ruter for både nybegynnere og litt mer erfarne sportsklatrere. Det er en fantastisk natur på Ekne som alle beøkende har et ansvar for å ta vare på. Klubben oppfordrer klatrere til å respektere perioder med bålforbud og unngå forsøpling.

Klatrefører

Klatreveileder-Ekneklatring