Om klubben

Håmmår’n fjellsportklubb (HFSK) ble stiftet på Ekne 28.april 1996. Klatring og friluftsliv er kjerneaktiviteter for medlemmene våre. I tillegg til aktivitetene utendørs og ansvaret vi har for klatrefeltet på Ekne, drifter vi klatreanlegget på Trønderhallen i Levanger. Her har vi barnegrupper og trening for ungdom, samt brattkortkurs og klubbklatring på søndager.

HFSK har vært medlem av Norges Idrettsforbund siden 1996. Dette innebærer blant annet at vi følger lovnorm for idrettslag. Vi er også medlem av Norges klatreforbund som har vokst fra 9 000 medlemmer i 2004 til over 23 000 medlemmer i 2020. Omlag 100 av disse er medlemmer av HFSK.