Rebolting av Ekne

Sparebanken har innvilget en søknad på 25 000 til klubben til utendørs utstyr (bolter, borrhammer, etc.). Det er allerede nå satt i gang litt rebolting på Ekne, spesielt i regi av Jon Anders. Det vil komme både ny fører og nye ruter i 2020/2021. Det er også satt i gang bolting på en liten knaus ikke så langt fra Sottjønna – som med stor sannsynlighet vil få en uformell åpning høsten 2020. Foreløpig 6 ruter, grad 4-7 cirka. Blir også noen hardere ruter der etter hvert. Dette blir et sommercrag fordi det tørker seint.

god sommer

Corona og klatring

Hei! Klubben har booket nerveggen fredager kl. 18.00 og lørdager kl. 11.00. Dette er et tilbud fram til Trønderhallen blir sommerstengt 21.juni. Dette er trening for medlemmer av klubben, og det er viktig å møte presist til disse tidspunktene for å komme inn. En av våre instruktører har nøkkelkort. Dersom du får problem med å komme inn, ring Trønderhallen på 74 05 33 00.