Innkalling til Årsmøte i Håmmår’n Fjellsportklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Håmmår’n fjellsportklubb 

Årsmøtet avholdes den 24.mars klokka 19.00 på Trønderhallen. Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars til post@hfsk.no. Vedlagt mal skal brukes. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hfsk.no.  

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

 
Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret