Innkalling årsmøte 2021

Vedlagt er innkalling til årsmøte 17.mars klokka 19.00 på Trønderhallen.

På grunn av Corona ber vi om at du gir beskjed til post@hfsk.no om deltakelse på årsmøtet. Senest 1 uke før møtedato.

Innkalling-arsmote