Grunnkurs og grupper høst 2020

Det er nå lagt ut påmelding til ungdomsgruppe og grunnkurs (brattkort). Ungdomsgruppen har oppstart 1.september. Første grunnkurs blir fra tirsdag 4.aug med avsluttende brattkorttest søndag 9.august. Påmelding ungdomsgruppe og påmelding grunnkurs. Påmelding til barnegruppen legges ut før sommerferien.