Rebolting av Ekne

Sparebanken har innvilget en søknad på 25 000 til klubben til utendørs utstyr (bolter, borrhammer, etc.). Det er allerede nå satt i gang litt rebolting på Ekne, spesielt i regi av Jon Anders. Det vil komme både ny fører og nye ruter i 2020/2021. Det er også satt i gang bolting på en liten knaus ikke så langt fra Sottjønna – som med stor sannsynlighet vil få en uformell åpning høsten 2020. Foreløpig 6 ruter, grad 4-7 cirka. Blir også noen hardere ruter der etter hvert. Dette blir et sommercrag fordi det tørker seint.

god sommer