Innkalling til Årsmøte i Håmmår’n Fjellsportklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Håmmår’n fjellsportklubb 

Årsmøtet avholdes den 24.mars klokka 19.00 på Trønderhallen. Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars til post@hfsk.no. Vedlagt mal skal brukes. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hfsk.no.  

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

 
Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret  

Påmelding til TrønderCup

Da skal påmeldingen være tilgjengelig i Minidrett.no ! 🙂

(Har litt problemer med å få lagt ut arrangementet på minidrett, jobber med saken. Håper det ikke tar lang tid, så bare følg med.)

TrønderCup 2022

Grunnkurs i juli!

HFSk har satt opp grunnkurs fra 20.juli til 25.juli. Meld deg på. Påmeldingsfrist 19.juli. Kurset gir en innføring i utstyr, sikringsmetoder og sikkerhet, og en introduksjon til klatreteknikk. Kurset avholdes av Håmmår’n Fjellsportklubb (HFSK) i henhold til Norges Klatreforbund (NKF) sine standarder. På tredje kurskveld avholdes det en brattkort-test som kvalifiserer til brattkort. 

Tidspunkt
Kurset går over tre kurskvelder på følgende dager:

  • Tirsdag 20. Juli 10.00-14.00
  • Fredag  23. Juli 10.00-14.00
  • Søndag 25. Juli 10.00-14.00

Pris

  • 1 500,- ordinær  
  • 750,-  for ungdom (13-18 år) som skal, eller har meldt seg inn i ungdomsgruppa til klubben, men som mangler brattkort. 
  • Inngangsbillett og lån av utstyr inkludert i prisene. 

Alder
Deltager må ha fylt 13år. Dersom deltager er under 18 år er det foresatt som må sende inn dette skjemaet. Da samtykker man samtidig til at barnet kan delta på klatring (se egenerklæring).